Uttalelser fra stiftelsesemøte desember 2022

Nye Finnmark Fylkeskommune skal styres etter Formannskapsmodellen

Renovering av bassenget ved Pasvik Folkehøgskole

Helikopterlandingsplass ved Kirkenes sykehus må dekkes over statsbudsjettet!

Stopp nedjustering av intensivnivå ved Kirkenes sykehus!

SV krever fortgang i opprydding av verftstomta i Bugøynes!