Stortingsvalg 2025

Nominasjonskomite frem til nominasjonsmøte i 2025 ble valgt på fylkesårsmøte 10.3 2024, og består av følgende: