Kalender

Juni 2024

01.-02.06: Landsstyremøte

8.06: Fylkesting

18.06: Fylkesstyremøte

Juli 2024

August 2024

29.08: Fylkesstyremøte

September 2024

15.09: Frist for innspill til nominasjonskomiteen

18.09: Fylkesstyremøte

20.-21.09: Landsstyremøte

27.-28.09: Samepolitisk konferanse i Alta

Oktober 2024

07.10: Fylkesstyremøte

15.10: Fylkesting

November 2024

12.11: Fylkesstyremøte

16.-17.11: Landsstyremøte

Desember 2024

Uke 49: Fylkesstyremøte

10.-12.12: Fylkesting