Søk fylkeslaget om støtte

Retningslinjer for søknad om økonomisk støtte og utbetaling fra fylkeslaget Troms og Finnmark SV 

Søknad

Lokallag kan søke fylkeslaget om økonomisk støtte til aktiviteter i lokallaget som bidrar til å styrke og utvikle organisasjonen, øke aktiviteten og bedre medlemstilbudet i tråd med arbeidsplanen vedtatt av årsmøtet.  

Lokallag, folkevalgte og tillitsvalgte kan også søke fylkeslaget om støtte til å delta på møter, konferanser og andre arrangement for å representere fylkeslaget og bidra til skolering og politikk- og organisasjonsutvikling. 

AU og/eller fylkesstyret behandler innkomne søknader løpende.  

Søknader skal begrunnes, være konkrete, inneholde budsjett og vise til eventuell støtte fra andre bidragsytere samt eventuell egenandel.  

Alle søknader besvares så snart som praktisk mulig. I måneder med ferieavvikling må det påregnes noe lengre behandlingstid enn ellers. 

Utbetaling

Søkere som får økonomisk støtte, sender inn regnskap eller krav etter avsluttet arrangement, prosjekt eller aktivitet. Regnskapet skal inneholde kopi av bilag. Krav, f.eks. reiseregninger, må inneholde kopi av kvitteringer. De originale bilagene skal laget selv oppbevare. Støtte utbetales på̊ bakgrunn av innsendt regnskap eller krav. Ved behov for forhåndsutbetaling av støtte, må̊ dette oppgis i søknaden og vil bli vurdert i søknadsprosessen.   

Søknad og dokumentasjon sendes til tromsogfinnmark@sv.no.   

Søknadsskjema og rapporteringsskjema for søknader til organisasjonsfondet kan brukes.