Årsberetning 2022

Årsberetning fra fylkestingsgruppa 2022 

På starten av året gjorde vi noen endringer i rollefordelinga i gruppa. Gruppas sammensetning har for det meste av året vært som følger: 

Katrine Boel Gregussen gruppeleder, medlem av Plan- og Økonomikomiteen, nestleder i organisasjonsutvalget for Troms og medlem av organisasjonskomiteen for fellessaker i forbindelse med oppdelinga
Alf Normann Hansen gruppenestleder, medlem av Utdanningskomiteen, nestleder i organisasjonsutvalget for Finnmark 
Elin Mathisen medlem av Utdanningskomiteen 
Edvin Eriksen nestleder i Samferdselskomiteen 
Siv Elin Hansen leder av Miljø- og Næringskomiteen 
Tommy Berg nestleder av Kultur, helse- og Internasjonalkomiteen og medlem av Forretningsutvalget Bjarne Rohde fylkesråd for kompetanse og integrering 
Ketil Steigen politisk rådgiver 

Vi opplever at gruppa har et godt samarbeid og et fint samhold. Det har så langt i år blitt avholdt tre fysiske samlinger for fylkestinget i 2022. I tillegg hadde vi ekstraordinært fylkesting digitalt i februar for å vedta oppdelingsprosessen. Siste fylkesting for i år er fra 13-17. desember der budsjettet for 2023 skal vedtas. I tillegg til fylkestingssamlingene har vi gruppemøter fast hver mandag. Vi har i år også deltatt på nasjonale morgenmøter med andre fylkesfolkevalgte i SV, i tillegg til to nasjonale samlinger for SV-folkevalgte. 


Totalt har det så langt i 2022 blitt behandlet 97 politiske saker, 27 referatsaker og 43 uttalelser. Benedicte Rørholt og Sigurd Rikardsen har møtt som vara i løpet av året. 2022 har vært vårt første «ordentlige» år denne perioden med at de faste fylkestingssamlingene har vært fysisk hele året, noe som har gjort mye for arbeidsmiljøet i gruppa. 
 
Vi holder på med å rigge fylket vårt til å bli to fylker igjen. Det er noe vi kontinuerlig har jobbet med siden vi ble tvunget sammen, og som nå begynner å falle på plass. I fylkestinget nå i desember skal vi gjøre flere vedtak som handler om fordeling av ressurser og eiendeler tilbake til de opprinnelige fylkene. Som alle skilsmisser er det krevende, men vi håper at handa vår på rattet kan være med å bidra til at begge parter kommer ut av forholdet på en best mulig måte. 
 
Det er ikke til å legge skjul på at det har vært et noe utfordrende samarbeid i flertallskonstellasjonen. Fylkestingsgruppa er først og fremst opptatt av å hensynta programmet vi har gått til valg på og den politiske plattformen vi har sammen med samarbeidspartiene. 

Vi har nettopp levert vårt budsjettforslag sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det er som kjent en krevende økonomisk situasjon i fylkeskommunen og svært lite handlingsrom, så vi er glade for at vi er kommet i havn med vanskelige forhandlinger. Vi er spesielt glade for at vi har fått gjennomslag for at sanitetsprodukter på videregående skal bli gratis, at Finnmark skal få en forsøksordning med digital helsesykepleier, ekstra bevilgning til ungdommens fylkesråd og at vi har klart å bevare alle skolene i fylket sånn som vi har lovd at vi skal. Vi har i tillegg lagt inn en storsatsing på opprusting av fylkesveier på 132 millioner kroner. 
 
I 2022 har vi så langt fremmet 7 uttalelser i fylkestinget. Uttalelsene vi har fremmet på eget initiativ er «Villaksen på rødlista», «Fylkestinget krever nordnorsk forankring i styring av nord», «Regjeringa må inn med støtte til Øst-Finnmark nå», «Nei til stenging av FM-nettet», «Styrk kommunal råderett over egne kystområder», «Krav om forsøksfiske etter pukkellaks» og «Felles og rettferdig innsats (grunnrenteskatt)». Dere finner ellers alle uttalelser vi har vært med å fremme sammen med andre, saker og møtebehandling på følgende link: https://opengov.360online.com/Meetings/TFFK/Boards/Details/200306 

Vi er veldig motiverte og klare til valgkamp og håper at fylkeslaget er flinke til å ta kontakt med oss hvis dere tenker at det er noe vi kan bidra med både i fylkestinget og utenfor. 

På vegne av Fylkestingsgruppa, 

Katrine Boel Gregussen 

Gruppeleder