Årsberetning 2021

I året som har gått har gruppa hatt følgende sammensetning:

Tommy Berg gruppeleder, medlem av økonomikomiteen og forretningsutvalget
Katrine Boel Gregussen gruppenestleder, leder av miljø- og næringskomiteen
Edvin M Eriksen medlem av utdanningskomiteen
Alf Normann Hansen nestleder i samferdselskomiteen
Elin Mathisen medlem av utdanningskomiteen
Siv Elin Hansen nestleder av kultur- helse og internasjonalkomiteen

Bjarne Rohde fylkesråd for kompetanse og integrering

Ketil Steigen politisk rådgiver

Vi opplever at gruppa har et godt samarbeid og et fint samhold som vi ser frem til å bygge videre på. Det ble avholdt fire samlinger for fylkestinget i 2021 der 3 av 4 møter var digitale på grunn av pandemien. Det har vært krevende å gjennomføre digitale fylkesting. I tillegg til fylkestingssamlingene har vi gruppemøter fast hver mandag. Vi fikk heldigvis møttes fysisk i Vadsø i oktober, noe som hjalp godt på både motivasjon og samarbeidet i gruppa.

Totalt ble det i 2021 behandlet 117 politiske saker, 16 referatsaker og 60 uttalelser. Benedicte Rørholt, Benjamin Notkevich og Johnny Ingebrigtsen har møtt som vara i løpet av året.  2021 har båret preg av en del krevende saker som oppløsningsprosessen, inndeling i skoleregioner i Finnmark, og den økonomiske sitasjonen fylket står i.

Spesielt krevende for SV var kuttene på utdanning i Finnmark på slutten av året. I samarbeidet med AP og SP er det SV som har fylkesråd for utdanning. Det ble tatt vanskelige beslutninger og interessen fra media var stor. Vi ønsker å ha en åpen kommunikasjon med fylkeslaget- og de berørte lokallagene. Likevel har vi fått tilbakemeldinger på at prosessen opp mot budsjettmøtet i desember kunne vært gjort på en bedre måte.

Det er tøft for fylkestingsgruppa å stå i saker der vi må gå mot vår ønska politikk. Det er dessverre en av konsekvensene ved å være et lite parti som samarbeider med to partier der begge er over dobbelt så store som oss. Til tross for det, så mener vi at vår deltakelse i samarbeidet har en viktig funksjon og at alternativet hadde gitt dårligere resultater. Som styringsparti er det viktig for oss å skape gode muligheter for begge fylkene til å klare seg selv i tida fremover.

Det er generelt lite handlingsrom i budsjett og økonomiplan. Det kommer til å merkes på flere av de fylkeskommunale ansvarsområdene. Vi skal gjøre vårt for å jobbe frem et budsjett som står seg og som ikke rammer befolkningen altfor hardt. Så krysser vi selvfølgelig fingrene for at den nye regjeringen legger frem et forslag til statsbudsjett som gir oss litt flere muligheter enn vi har i dag, i tillegg til at de valgene vi tar i dag skaper en større forutsigbarhet i morgen.

I løpet av 2021 var SV i media en rekke ganger om oppsplittinga av fylkene, og vi ser frem til det videre arbeidet med å bli Finnmark og Troms igjen. Det er en sak som antas å vil ta mye fokus i tida fremover også. 

I 2021 fremmet vi 6 uttalelser i fylkestinget, og fikk flertall for alle. Uttalelsene vi fremmet var «Regulering av strømmarkedet», «Fjern abortnemndene», «Frihet for familien Collin»,  «Karriereveiledning i hele fylket», «Boikott av fotball VM i Qatar» og «Troms og Finnmark fylke støtter opp om Øst-Finnmarkrådets uttalelse om agnkvoter». Dere finner ellers alle saker og møtebehandling på følgende link: Møtekalender – Utvalg – Fylkestinget (opengov.cloudapp.net)

På vegne av Fylkestingsgruppa

Tommy Berg 

Gruppeleder