Miljø og energi

Miljøproblemene vil, om de ikke blir løst, minske mulighetene våre til å leve og arbeide i Finnmark. Det er for oss viktig å føre en ansvarlig hensynsfull energipolitikk. Kraftutbyggingen må skje slik at bedrifter kan etablere seg samtidig som lokale miljøhensyn tas. Oljeutvinningen må reduseres og nye felt ikke igangsettes. Alternative energikilder kan tas i bruk i nordområdene.   

Atomavfall fra Nordvest-Russland og atomkraftverk på Kola-halvøya er en miljøtrussel mot folk og natur i nord. «Norge må derfor øke sin innsats overfor Russland for å få stanset atomkraftverk på Kola som fortsatt produserer store mengder atomavfall. Satsing på alternative energikilder til forurensende atomkraft og miljøopprydding må være en prioritert oppgave i samarbeid med naboland, herunder også Russland forutsatt en forbedret politisk situasjon. 

SV er positive til nye energiformer, men vindparker og småkraftutbygging må ta hensyn til eksisterende bruk av området, naturmangfoldet og behovet for mer energi. Det betyr at hvert enkelt prosjekt må vurderes for seg.  

Finnmark SV ønsker å få et helhetlig bilde av fremtidig mulig energimix for å nå klimamålene frem mot 2050. Vi ønsker kunnskap og informasjon om kjernekraft som fremtidig energikilde.  

Finnmark SV vil: