Likestilling og feminisme

Finnmark SV slutter seg til forslag fra SVs stortingsgruppe om å styrke likestillingen. Kommuner må ha et tilfredsstillende tilbud for kvinner som utsettes for vold.  

Finnmark SV vil: