Kunst og kultur

Kultur er en del av dagliglivet, enten vi bor i byen eller på bygda. Et godt kulturtilbud øker bolyst, og stadig flere vektlegger kulturtilbudet når de skal velge bosted og oppvekstmiljø for seg og sine barn. Derfor er kultursatsingen viktig for lokalsamfunn som ønsker å tiltrekke og beholde unge mennesker. 

Et bra kulturtilbud bringer folk sammen og skaper fellesskap mellom ulike mennesker. Kulturpolitikken i Finnmark må bygge på våre kulturelle røtter og tradisjoner, men også omfavne det nye.  

Kultur gir arbeidsplasser og økt aktivitet, også i andre næringer. Mange gode kulturtilbud som idrettslag, ungdomslag, og kulturelle arenaer blir opprettholdt gjennom frivillig arbeid.  

Kultursatsning for unge er viktig for å styrke positive krefter i ungdomsmiljøene samtidig som det gir unge mulighet til å aktivisere seg. Det er lett å føle seg ekskludert som ungdom på grunn av aldersgrenser på konserter og dyre billetter. For å lykkes med et godt kulturtilbud for unge, er det viktig at tilbudene er tilgjengelige og inkluderende. Det er viktig at bussen går til fotballtrening, og at kulturtilbudene har lavere priser for unge gjennom kulturkort. Kulturkort for ungdom i små og spredtbygde lokalsamfunn har vært utprøvd og oppleves som utrolig viktig for de som bor langt unna institusjoner.  

Utstyrssentraler er et godt tiltak for å sikre at alle barn og unge, uavhengig av økonomi og sosial status, har mulighet for å delta på ulike kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. 

Finnmark SV vil styrke bibliotekene, som fungerer som integrerings-, opplysnings- og kontaktarena for alle grupper/mennesker. 

Finnmark SV vil: