Integrering

Finnmark SV skal ta vår del av ansvaret med å gi gode integreringsmuligheter til flyktninger og innvandrere.  

En god integrering handler om å gi mennesker muligheter til å ta ansvar for eget liv, noe som bidrar til å redusere barnefattigdom og sosioøkonomiske utfordringer hos innvandrerbefolkningen.  

Finnmark SV vil: