Et helhetlig program for en offensiv nordområdeutvikling

Et Finnmark for de mange – ikke for de få. 

Fremtiden ligger i Finnmark! Aldri har det vært tydeligere enn nå. Samtidig har aldri utfordringene vært større. Vi må snu en lang periode med fraflytting av både makt og innbyggere, vi må øke energiuttaket samtidig som vi reduserer utslipp, og vi må tilpasse oss et Europa i endring. For å løse dette trengs det en offensiv politikk som både sikrer rettferdig fordeling og som tar vare på naturen og miljøet.   

SV vil jobbe for at innbyggerne i Finnmark kan bli født, vokse opp, utdanne seg, jobbe og bli gamle på sine hjemplasser. Ingen skal trenge å være redd for at strømmen går, at livsviktig hjelp ikke er tilgjengelig når behovet er der, eller være bekymret for at jobben sentraliseres bort.  

Finnmark har en rik og mangfoldig kultur hvor norsk, samisk og kvensk møtes. Både kulturen og språkene må ivaretas og videreutvikles. SV vil at Finnmark fylkeskommune skal innta en aktiv rolle i dette arbeidet.  

SV vil at nye Finnmark fylke skal bygge på folkestyre, solidaritet, likestilling, og sosial rettferdighet. I dette programmet sier vi hva vi vil, hvordan vi vil, og i hvilken retning vi vil styre Nye Finnmark.