Alta SV

Program 2023-27

Da er det kommunevalg igjen. Vi i Alta SV ser fram til en spennende valgkamp med gode debatter og konstruktive samtaler i tiden som kommer. I dette programmet vil du kunne lese om våre primære satsningsområder og se hvem som er våre kandidater til Alta kommunestyre 2023 – 2027. Programmet er utarbeidet etter Sosialistisk Venstreparti sine prinsipp om at politikken først og fremst må være for de mange og ikke for de få. Det vil si at vi vil prioritere å gi alle mulighet til å lykkes i vår kommune – ikke bare de med de beste kortene på handen. Her vil du få se hva Alta SV sine hjertesaker vil være den ommende perioden. Med det som utgangspunkt håper vi du vil føle deg trygg på å gi oss din stemme. Godt valg!

Alta SVs´ prinsipper

Prinsipprogrammet er det ideologiske grunnlaget for Sosialistisk Venstreparti. Her fastsettes våre ideer, visjoner og strategier som danner utgangspunktet for vårt arbeid lokalt og nasjonalt, i kommuner, fylker og på Stortinget. Sentralt i våre prinsipper er at forandring ikke er noe som skal komme ovenfra, fra markedet, eller fra en elite. Demokratisk sosialisme bygger på ideen om at grunnleggende forandring må drives frem av oss selv. Sosialisme må komme nedenfra SV søker makt og samarbeider med andre partier for å oppnå fremgang for vårt prosjekt. Målet er politiske resultater, ikke posisjoner i seg selv. Fellesskapsløsninger i hele det norske samfunn skal vise vei i praksis. Vi vil at vanlige mennesker gjennom organisering og deltakelse selv tar makt over sine liv, lokalsamfunn og samfunnsutvikling. Myndige mennesker, som har innflytelse over egen hverdag og fremtid, er en styrke for fellesskapet. Det vil si at vi jobber for et raust og bærekraftig lokalsamfunn.

Lista til kommunevalget 2023

 1. Tore Grøtte (1971)
 2. Monica Skrindo Sedahl (1984)
 3. Håkon Kristian Haldorsen (1998)
 4. Gunn Mirja Eikseth (1974)
 5. Otto Erik Aas (1953)
 6. Ida Sofie Strifeldt Amundsen (1994)
 7. Marianne Sofie Libakken (1985)
 8. Tor Ivar Amundsen (1965)
 9. Eva Marie Haugen (1979)
 10. Leif Birger Mækinen (1955)
 11. Siw Janne Dreyer (1981)
 12. Ingvild Strifeldt Arntzen (1980)
 13. Solveig Mækinen-Birkely (1949)
 14. Kolbjørn Rafoss (1952)
 15. Marianne Eriksen (1958)
 16. Ellinor Løkås (1953)
 17. Bente Furu (1955)
 18. Ole Sigurd Simonsen (1946)

Partiprogram PDF

Last ned vårt partiprogram for å lese hvordan vi vil sikre rettferdig fordeling og bærekraftig utvikling.

Last ned partiprogram alta sv 2023-27