Pressemelding – SV er svært kritisk til at regjeringen legger opp til for lavt tempo i oppdeling av Troms og Finnmark

19. november sendte fylkesleder Bjarne Rohde ut følgende pressemelding:

Et mye omtalt brev til fylkeskommunene fra kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) har ikke blitt godt mottatt av SV i nord. I brevet kommer det blant annet fram at departementet ikke tror at Troms og Finnmark kan deles før i 2024. Onsdag ba SVs fylkesstyre i Troms og Finnmark om at SVs stortingsgruppe må følge opp saka i Stortinget, slik at fylket kan bli delt tidligere. Fylkesleder i Troms og Finnmark SV, Bjarne Rohde, har god tro på at SV nasjonalt kan påvirke hastigheten i oppdelinga.

Den forrige regjeringen bekreftet på et skriftlig spørsmål fra SVs Karin Andersen at en deling av fylket kan skje også midt i en valgperiode til fylkestinget. Daværende kommunalminister Nikolai Astrup (H), viste til unntaksregler i inndelingsloven, som gjør det mulig å dele fylket enten ved å gjennomføre nyvalg, eller ved å velge nye fylkesting til Finnmark og Troms fra det nåværende felles fylkestinget.

SVs landsstyre vedtok i januar 2021 at det var viktig med rask oppdeling, og at disse unntaksbestemmelsene burde brukes. Denne helgen er det på nytt landsstyremøte i SV, og delegatene fra Troms og Finnmark SV vil følge opp saken også der.

For mer informasjon, kontakt fylkesleder Bjarne Rohde, telefon 99307930

Bakgrunn for saken: