Plan for oppdeling av Troms og Finnmark SV og gjenetablering av fylkeslagene Finnmark SV og Troms SV

Vedtatt på Troms og Finnmarks SV sitt årsmøte 20.2 2022.  

Overordna 

Prosesser gjennom 2022 

Felles årsmøte vedtar 

Separate årsmøter for Finnmark SV og Troms SV vedar